ኤርትራዊ መንነት

ኤርትራዊ መንነት

ውሒ’ዩ ኣንታ ተውቂሩ ዘይንድል
ኣስሒት’ዩ ኣንታ ተውቂዑ ዘይነጽል
ካብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ እስትንፋስ ዝሓተተ
ምድረ-ባሕሩ ብሓደ ዝመከት

ሕጂ ዲዩ ክምህ ክብል ብዳንኬራ ህላ ተደመሮ
ሰላሕታ ወራር ኣምኪኑስ ፎኾስኮስ ዙሮት ክስዕሮ
ኣብቲ ሓደ ንዓስርተ ዝነበረ ግብግብ
ኣብቲ ጸላም እዋን እኳ መንነቱ ዘይበለ ግብ

ንስለ ኤርትራዊ መንነት ክንደይ ዲዩ ሓሊፉ
ካን ዲዩ ክርሳዕ ሕድሪ ሰማዕታት ክድፋእ ቁልቁል ኣፉ
ሽሕ ይጠናንግ ክፋእ ተንኮል ሽርሒ
ኣብቲ ጎዲም ህላዌ ኣይሰኣንን ኢዩ ብልሒ

ኣላሽ ኣይብልን’ዩ ኤርትራዊ መንነት
ስኒ ምንካስ ድሩዕ’ዩ እቲ ጸዓት
ማህጸን ኤርትራዊት ኣደ ጀጋኑ ኢዩ ዘፍሪ
ጽባሕ ክንዝዕ እንዶ ጎመራ
በጣዕጣዕ ክብል ናይ ሓርነት ዳሜራ

ነዚ ብጥልመት ዝሃጠረ ርእሱ ዘይውንን
ነዚ ተምሳል ጠበቕ ርእሱ ዝሕንሕን
ነዚ ፈኩስ ክብረት ዘይብሉ
ነዚ ድብር ኢሉ ትፉኡ ዘልምጽ
ነዚ ፍቱሕ ዕጣቑ ዙርዙር ሓሞቱ
ነዚ ተምሳል ዩሁዳ ኣሕሊፉ ዝህብ ብጾቱ

ነዚ ሙዃን እንተ ስኢኑ
ኣቡኡ ኢዩ ከብቕዕ ኤርትራዊ ሙዃኑ።

Print Friendly, PDF & Email