ዳርጋ ሓሙሽተ ዓመት ኣቢሉ ይገብር፡ ማዕበል ተቓውሞ ሓፋሽ ንግብጻዊ ውልቀመላኺ ሑስኒ ሙባረክ ካብ ስልጣኑ ቦርቂቑ ባሕጎጎ። መብዛሕቲኦም ናይ ውሽጥን ናይ ወጻእን ተዓዘብቲ፡ ግብጺ ኣብ ጎደና ዴሞክራሳዊ መጻኢ ከም ዘላ ኣመኑ፡ ገሊኦም ‘ውን ካብኡ ሓሊፎም ዴሞክራሲ ኣብ ዝብጻሕ በጺሓ’ያ ኢሎም ኣወጁ። እንትኾነ እቲ መሓመድ ሙርሲን ሰልፊ እስላማዊ ሕውነታዊ ማሕበር ንናጽነትን ፍትሕንRead More →

Will Donald Yamamoto finish what Susan Rice, Richard Holbrooke and Anthony Lake started? Semere T. Habtemariam At the end of April 2018, Donald Yamamoto visited Eritrea, Djibouti and Ethiopia.He is the highest-ranking US diplomat to visit Eritrea in over a decade. Many things have changed in the region, but theRead More →

ንዝኽሪ ነብስሄር ኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድ ኑር  ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ኣሜርካውያን ዳላስ ቴክሳስ ሰመረ ተስፋሚካኤል ሃብተማርያም መድረኽ ሃገራዊ ዘተ   ሰብ ከይሞተ መሸላ ከይሰወተ ኣይትፍረድ ይብሉ ኣቦታት።ሕሉፍ ዘይብሉ ጻድቅን መጻኢ ዘይብሉ ሓጢኣን ስለዘየለ።ነዚ ተገንዚቦም ድማ “ክታምካ የጸብቕ” ኢሎም ይምርቑ። ሎሚ መዓልቲ ንኽታሙ ዘጸበቐሉ ኣቦና፡ ነብስሄር ሓጅ ሙሳ መሓመድ ኑር፡ ክንዝክርን ከነኽብርንRead More →

ዝሓለፈ ባሕቲ ሓምለ 2016 መበል 32 ስሩዕ ርክብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብቑጽሪ A/HRC/32/L. ብዝፍለጥ ብይኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውሳኒኡ ኣሕሊፉ ኣሎ። እቲ ብይን ንኣስታት 3 ዓመታት ብዛዕባ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፥ ፖለቲካዊ፥ ማሕበረ ቁጠባዊ፥ ፍልሰታዊ ጸገማት ኤርትራ ኣብ መላእ ዓለም ድሕሪ ምዝታይ ዝሓለፈ ውሳነ እዩ። ሃገርና ኤርትራRead More →

ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ወደብ ዓሰብ ብ500 ሚልዮን ዶላር ንሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከምእተኻረየ ብዝተፈላለዩ ምንጭታት ወግዓውነቱ ብዘረጋግጽ መንገዲ ክግለጽ ቀንዩ ኣሎ። ኣብዛ ዝሓለፈ ዓመተ 2015 ኣብ ኤርትራ ብደረጃ ዘቤትን ዞባን ኣብ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊን መዳያት ዝተፈላለዩ ምዕባለታት እኳ እንተተራእዩ፥እቲ ዝዓበየ ግን ኣብ ጸጥታውን ወተሃደራውን መዳይ ዝተኸስተ ምዕባለታት እዩ ክበሃል ይከኣል። እዚRead More →

ሕብረተሰባት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ ባህሊ፥ክብርታት፥ሕግታት እንዳባ፥ልምድታትን ኣፈ ታሪኽን ኣለዎም። እዞም ክብርታት ንቐጻልነት ናይ ወለዶታት ብምውሓስ ድልድል ኮይኖም ዘሰጋግሩ፥ብማሕበራዊ ማእለመኦም ድማ መርበብ ኮይኖም ህዝብታት ዘተኣሳስሩ እዮም። እቶም ክብርታት ኣብ ነዊሕ እዋን ዝምዕብሉ ስለዝኾኑ ድማ፥ ወለዶታት ምስቲ ዝነብሩሉ ዘለዉ እዋን ብዝሰማማዕ መንገዲ እንዳቓነዩ፥ ኣብ መስርሕ ጉዕዘኦም ንዘድልዮም ትሕዝቶታቱ ብምርዓም ንዘየድልዮምRead More →

ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱዳን፤ ግብጺ፤ ሊብያ፤ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝካየድ ግፋ፤ ከምኡውን ብዘይ ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ዝውሰን ናይ ምጥራዝ ስጉምቲ እንዳዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ግዳይ ስቓይን ምክልባትን ብዓቢኡ ድማ ግዳያት ናይ ናብቲ ዝበልዖም ስርዓት ምምላስ ይኾኑ ኣለው። እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ብኸመይ መጺኡ፥ ኣብ ዞባዊንRead More →

ዳርጋ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ሓደ ወገን ኮይኑ ኣንጻር ዓመጽ፥ ዝወሓደ ክፋል ድማ ንዝተፈላለየ ምኽንያት ንመንግስቲ ኤርትራ ክድግፍ ጸኒሑ ኣሎ። ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ሚዛን ሓይሊ ብርኡይ ናብቲ ደላይ ሓርነት ዘለዋ ኤርትራ ዝኾነ ህዝቢ እንዳዛዘወ መጺኡ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ቀጽሪ ተቓውሞ ዘሎ ምንቅስቓስ ስለዝሓየለ ዘይኮነስ እቲ ምስ ገዛእRead More →

ብዙሕ እዋን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣርእስቲ ኪኽኑ ዘይነበሮም ነጥብታት መዛረቢ ጥራይ ዘይኮነስ ‘እዋናዊ’ ጉዳይ ኮይኖም ምቕናይ ካብ ዝጅምሩ እዋን ኣቑጺሩ ኣሎ።ከም ግቡእ እዞም ንማንም ዘየርብሑ ትርጉም ኣልቦ ወይ ውን ቀዳምነት ዘይኮኑ (ብዉሑዱ ክሳብ ሓርነት ኤርትራ ዝረጋገጽ) ኣርእስታት፤ በቲ ዓቐን እቲ ቆላሕታ ክወሃቡ ይኹን ክደጋገሙ ኣይምተገብኦን። ምኽንያቱ ከምኡ ምግባር ነቶም ከምኡRead More →

ኣብዚ እዋን እዚ፤ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብሰንኪ ዘሎ ናይ ምብህሃል ሽግር፤ ውሑዳት ዘይኮኑ ሰባት፤ ‘ኤርትራውያን ናይ ምብህሃል ሽግር ኣሎና’፤ ናብ ዝብል ተስፋ ሙቕራጽ ዝመስል መደምደምታ ክጥምቱ ይረኣዩ ኣለዉ። ብርግጽ ድማ ኣብ እዋን ክትዕን ምብህሃልን ጸርፊ፤ ቆይቂ፤ ምጥቕቓዕ፤ ጸቢብነት፤ ትሕዝቶ ዝጎደሎ ዘተ፥ዘይምክብባር፤ ወዘተ ብሰፊሑ ይረአ ኣሎ። ስልጡን ምብህሃል ዘይብልና ምኽንያት ግንRead More →