ፍቕሪ ሃገር በርቲዑ ልቡ ምስ ተቓጸለ ወደይ ጋለይ ንስድራይ ንእስነተይ ከይ በለ ምዉቕ ቤቱ ገዲፉ በረኻ ዝሰፈረ ዓደቦኡ ከውሕስ ሂወት ዝከፈለ ከምኡ’ሲ መመሊሱ ሽሕ ግዜ እንተዝፍጠረ ታሪኽ ትማል ዘለልዩ ብግብሪ ዘመስከሩ እቶም ቀያሕቲ ብሉጻት ኣጉባዝ ዝተኸፍሎ ጽባሕና ክምቅር ትማል ኣይንቅበሮ ዓውደ መኼዳ ኣይኮነን ከምድላይና ነኺዶ ሱሩ ዝረስዐ ጉንዲ ቆጽሉ እንድያRead More →

Interview with Prof. Bereket Habteselassie ኤርትራውያን ከም ባህሊ ክነማዕብሎ ዘለና ነገር እንተሃልዩ: ካብ ስምዒታውነት ውጽእ ኢልና ብህድኣትን ብምክብባርን ክንላዘብ: ካብ ውልቀ ምጥቕቓን ወጺእና ኣብ ሓሳባት ክንካታዕን ክንማጎትን: ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ እንብሎን እንዛረቦን ብምስትውዓልን ብፍልጠትን ክኸውን: ካብ ‘ኢሎሞ: ኢላቶ: ኢልዎ’ ኣልጊስና: ብእዝንና ክንምዕ ወይ ክንርእይ: ክነንብብን ክንውከስን ይግባእ:: ንሎሚ ፕሮፈሰርRead More →