ብዋዕላ ዝተዓርቀ ብሰመረ ተስፋሚካኤል ሃብተማርያም ዝቐረበ ዝረሓቐ ኣዳራሽ መለአ ስዋ ኣባዕከ ኩሉ ተጸንቀቐ ዝሓረቐ ዘይሓረቐ ንሓቂ ተሓለቐ ዝሰገደ ዝቐደሰ ሕጂ ተመረቐ። ዝጠዓየ ዝዓበቐ ኩሉ ብጥንቃቐ ዝትቐጽዐ ዝሓንቀቐ ፍርናሽ ከይረቀቐ ዝጸልመተ ዝበረቐ ኩሉ ኣጸበቐ ዝፈረየ ዝደቐቐ ስለ ዝተጣበቐ። ነገር ኣይደረቐ ዑትሮ ኣይነቐዐ ምድሪ ኣይተነቕነቐ ዋዕላ ኣየጨነቐ ዝበኸየ ዝሰሓቐ ሕጂ ተዓርቀ ንሓባርRead More →