ንዝኽሪ ነብስሄር ኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድ ኑር  ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ኣሜርካውያን ዳላስ ቴክሳስ ሰመረ ተስፋሚካኤል ሃብተማርያም መድረኽ ሃገራዊ ዘተ   ሰብ ከይሞተ መሸላ ከይሰወተ ኣይትፍረድ ይብሉ ኣቦታት።ሕሉፍ ዘይብሉ ጻድቅን መጻኢ ዘይብሉ ሓጢኣን ስለዘየለ።ነዚ ተገንዚቦም ድማ “ክታምካ የጸብቕ” ኢሎም ይምርቑ። ሎሚ መዓልቲ ንኽታሙ ዘጸበቐሉ ኣቦና፡ ነብስሄር ሓጅ ሙሳ መሓመድ ኑር፡ ክንዝክርን ከነኽብርንRead More →

Interview with Prof. Bereket Habteselassie ኤርትራውያን ከም ባህሊ ክነማዕብሎ ዘለና ነገር እንተሃልዩ: ካብ ስምዒታውነት ውጽእ ኢልና ብህድኣትን ብምክብባርን ክንላዘብ: ካብ ውልቀ ምጥቕቓን ወጺእና ኣብ ሓሳባት ክንካታዕን ክንማጎትን: ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ እንብሎን እንዛረቦን ብምስትውዓልን ብፍልጠትን ክኸውን: ካብ ‘ኢሎሞ: ኢላቶ: ኢልዎ’ ኣልጊስና: ብእዝንና ክንምዕ ወይ ክንርእይ: ክነንብብን ክንውከስን ይግባእ:: ንሎሚ ፕሮፈሰርRead More →

ERITREAN GLOBAL SOLIDARITY 5thSYMPOSIUM George Town University March 9, 2018 Thank you so much for giving me the opportunity to tell you briefly about how the new leadership of the newly restructured Forum for National Dialogue is embarking on some exciting projects designed to help all of us become moreRead More →