ብዋዕላ ዝተዓርቀ: ግጥሚ ብሰመረ ተስፋሚካኤል ሃብተማርያም

ብዋዕላ ዝተዓርቀ: ግጥሚ ብሰመረ ተስፋሚካኤል ሃብተማርያም

ዋዕላ ዝተዓርቀ
ብሰመረ ተስፋሚካኤል ሃብተማርያም

ዝቐረበ ዝረሓቐ ኣዳራሽ መለአ
ስዋ ኣባዕከ ኩሉ ተጸንቀቐ
ዝሓረቐ ዘይሓረቐ ንሓቂ ተሓለቐ
ዝሰገደ ዝቐደሰ ሕጂ ተመረቐ።

ዝጠዓየ ዝዓበቐ ኩሉ ብጥንቃቐ
ዝትቐጽዐ ዝሓንቀቐ ፍርናሽ ከይረቀቐ
ዝጸልመተ ዝበረቐ ኩሉ ኣጸበቐ
ዝፈረየ ዝደቐቐ ስለ ዝተጣበቐ።

ነገር ኣይደረቐ ዑትሮ ኣይነቐዐ
ምድሪ ኣይተነቕነቐ ዋዕላ ኣየጨነቐ
ዝበኸየ ዝሰሓቐ ሕጂ ተዓርቀ
ንሓባር ዕላማ ጸጸሩ ወሓጠ።

እምኒ ኣብ ማይ ጠለቐ
ጫማ ኣብ እግሪ ተበቐ
ብዋዕላ ዝተዓርቀ ብእምኒ ተነድቀ
ንሓዋሩ ዝኾኖ መንደቕ ስለ ዘይነቕነቐ።

Print Friendly, PDF & Email